Sestanek predsednika Notarske zbornice Slovenije (NZS) z državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje RS

Sestanek predsednika Notarske zbornice Slovenije (NZS) z državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje RS

Predsednik NZS dr. Bojan Podgoršek se  je 15. 7. 2022 sestal z  državnim sekretarjem na Ministrstvu za pravosodje, dr. Sebastjanom Zbičajnikom. Govorila sta o aktivnostih za digitalizacijo notarskih storitev in s tem povezanimi predlaganimi spremembami Zakona o notariatu in pridobitvijo evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo digitalizacije.

Predsednik NZS je predlagal pospešitev postopkov imenovanja novih notarjev, kar bi zagotovilo kontinuiteto poslovanja notarskih pisarn. To je v interesu uporabnikov notarskih storitev in zaposlenih v notarskih pisarnah. Predlagal je tudi nekatere korekcije pravil postopka imenovanja novih notarjev s ciljem, da bo opravljanje odgovorne notarske službe zaupano le najbolj strokovno usposobljenim kandidatom.

Predlagal je sprejem ustreznih pravnih podlag na področju zaščite ranljivih oseb s ciljem vzpostavitve evidence o vnaprej izraženi volji staršev v skladu z določbami Družinskega zakonika in Zakona o nepravdnem postopku.

Na koncu je spomnil na uspešen evropski projekt JuWiLi o nespornih postopkih, ki jih vodijo notarji in s tem razbremenijo sodišča.  Vmesni rezultati so bili ob udeležbi ministrice za pravosodje, predsednika Vrhovnega sodišča RS, predstavnikov pravne in ekonomske stroke,  predstavljeni maja letos na konferenci v Ljubljani. Opravljena je bila tudi zanimiva in argumentirana razprava o perspektivah slovenskega sistema s prenosom sodnih pristojnosti v nespornih zapuščinskih postopkih na notarje. Predsednik NZS je seznanil državnega sekretarja s potekom postopka strokovne priprave zakonskih podlag za to pomembno spremembo.

 

Nazaj