Skupščina Mednarodne unije latinskega notariata – UINL

Skupščina Mednarodne unije latinskega notariata – UINL

27.11.2020 je potekalo virtualno zasedanje skupščine UINL, ki se ga je udeležilo več kot 200 predstavnikov notarskih zbornic iz 89 držav članic. Poleg zadev, ki se nanašajo na organizacijo in poslovanje te svetovne notarske organizacije,  je bil poseben poudarek namenjen uvajanju in uporabi digitalnih tehnologij za opravljanje notarskih storitev  z oddaljenim dostopom do notarja. Prav tako je bila predstavljena virtualna platforma za izvajanje izobraževanj notarjev, letos poleti pa je bilo izvedeno tudi  prvo virtualno izobraževanje mladih notarjev v okviru Svetovne notarske univerze, ki ga je uspešno zaključila tudi udeleženka iz Slovenije.  Virtualno poslovanje je postalo izziv sodobnega časa, rešitve na tem področju pa vzpostavljajo tudi notariati po svetu. Ne glede na navedeno,  pa notarji  tudi v času epidemije zagotavljajo svoje storitve za ohranjanje pravnega varstva in pravic državljanov ter ohranjanje podjetniškega okolja.

Slovenski notariat je zastopala predsednica Sonja Kralj, NZS pa je pripravila poročilo o stanju v Sloveniji, še zlati po sprejemu šestega proti koronskega zakona, ki uvaja pravne podlage za  izvedbo skupščin gospodarskih družb na daljavo (elektronske in virtualne skupščine). NZS v zvezi z tem že razvija  aplikacijo, ki bo omogočala vstop v varno okolje in preverjanje identitete uporabnikov notarskih storitev z visoko stopnjo zaupanja ter pripravo dokumentov in podpis listin z visoko stopnjo varnosti.

Nazaj