Slovenski notarji se vključujejo v »Evropski dan civilnega pravosodja«

Slovenski notarji se vključujejo v »Evropski dan civilnega pravosodja«

V »Evropski dan civilnega pravosodja « se v zadnjih letih vključujejo tudi slovenski notarji. Ti bodo 26. oktobra 2017 v času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) odprli svoja vrata in nudili brezplačno svetovanje in nasvete v vseh zadevah, ki se nanašajo na notarske storitve.  Notarji bodo  obiskovalcem na voljo za odgovore na vsa vprašanja v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in ostalimi zadevami, ki zadevajo premoženje vsakega posameznika.  

 

Evropski notarji  za »Evropski dan civilnega pravosodja«  

Dogodkom ob »Evropskem dnevu civilnega pravosodja« se pridružujejo tudi notarji iz drugih držav članic EU. Pod okriljem Sveta notariatov Evropske unije (CNUE) potekajo številne aktivnosti in predstavitve notarjev z namenom približevanja svojih storitev evropskim državljanom.  Aktivnosti notarskih pisarn podpirajo tudi evropske inštitucije, podrobno pa so predstavljene na spletni strani Sveta Evrope: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp

CNUE je pripravil tudi posebno spletno stran, ki predstavlja aktivnosti in dogodke evropskih notarjev ob »Evropskem dnevu civilnega pravosodja«: http://notariesofeurope-opendays.eu.

 

 

 

Nazaj