SPOZNAJTE SVOJEGA NOTARJA

SPOZNAJTE SVOJEGA NOTARJA

Evropski akciji – Evropski dan pravosodja, ki po državah EU poteka 25. oktobra, z namenom, da bi bilo civilno pravo dosegljivo vsem evropskim državljanom, se letos ponovno pridružujemo slovenske notarke in notarji, ki bomo danes, enako kot v prejšnjih letih, slovenske državljanke in državljane ozaveščali o pravicah, ki jim pripadajo po civilnem pravu. 

»Dan odprtih vrat« letos poteka pod naslovom »Spoznajte svojega notarja«. Slovenski notarke in notarji vabimo svoje stranke oziroma obiskovalce, da se danes v času  uradnih ur (od 9. do 14. ure) oglasijo na pogovor in svetovanje. 

Notarji se tako tako s svojimi aktivnostmi  pridružujemo k obeleževanju državnega praznika Dneva suverenosti slovenske države, ko je zadnji jugoslovanski vojak zapustil slovensko ozemlje. 

V sklopu aktivnosti današnjega dne so notarsko pisarno v Novi Gorici so danes obiskali študentje prava, ki so v pogovoru z notarko dobili odgovore na vprašanja s področja civilnega prava, še zlasti glede novosti na področju urejanja premoženjskopravnih razmerij med zakonci, zunajzakonskimi partnerji in partnerji sklenjene in nesklenjene partnerske zveze.

Slovenske notarke in notarji informirajo in ozaveščajo o pravicah, ki pripadajo državljanom po civilnem pravu. V notarske pisarne se je danes na pogovor in svetovanje oglasilo več obiskovalcev.  Prav tako so se povabilu notark in notarjev, z obiskom notarskih pisarn, odzvali tudi novinarji. Notarji so novinarjem predstavili namen in odziv na »Dan odprtih vrat«, ki letos poteka pod naslovom "Spoznajte svojega notarja".

Nazaj