Stališče NZS do odločitve Vrhovnega sodišča RS glede zahteve Jožeta Sikoška za varstvo zakonitosti

Stališče NZS do odločitve Vrhovnega sodišča RS glede zahteve Jožeta Sikoška za varstvo zakonitosti

Podlaga za razrešitev notarja Jožeta Sikoška, s sedežem notarske pisarne v Ljubljani, je bila odločba Ministrstva  za pravosodje R Slovenije z dne 20.7. 2018, ki je postala dokončna dne 7. 8. 2018. Notarska zbornica Slovenije je ravnala  v skladu z navedeno odločbo in prevzela arhiv razrešenega notarja. V aktualnem trenutku odločitev Vrhovnega sodišča R Slovenije pomeni, da bo moralo Ministrstvo za pravosodje R Slovenije  ravnati v skladu s sprejetimi odločitvami sodišča ter po izvedenih postopkih sprejeti ustrezno odločitev.  Notarsko zbornico Slovenije bo k ustreznemu ravnanju zavezovala dokončna odločitev Ministrstva za pravosodje R Slovenije, ki jo bomo spoštovali v celoti.

Nazaj