Strokovni seminar NZS - družinsko pravo

Strokovni seminar NZS - družinsko pravo

Notarska zbornica Slovenije bo v sodelovanju s Svetom notariatov Evropske unije (CNUE), Notarsko zbornico Hrvaške in Notarsko zbornico Italije organizirala strokovni seminar na temo družinskega prava, ki bo 15. novembra 2018 v Ljubljani. Na seminarju bomo obravnavali novi evropski uredbi s področja premoženjskih razmerij med zakonci (EU 2016/1103) in s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (EU 2016/1104), ki se bosta začeli uporabljati 29. januarja 2019. 

Dogodek bo združeval notarje iz Slovenije in sosednjih držav ter druge strokovnjake (sodnike in odvetnike), ki bodo razpravljali in obravnavali praktične primere o izvajanju teh dveh uredb in njun vpliv na zakonodajo v  posameznih državah.

Podroben program je na povezavi:/upload/files/Seminar%20Ljubljana%20program%2015_11.pdf

Rok za prijave je 5. 11. 2018

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

Nazaj