Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

Slovenske notarke in notarji ter zaposleni v notarskih pisarnah so se  od 27. do 29. novembra 2015 zbrali na strokovnem srečanju Notarske zbornice Slovenije v Rogaški Slatini.

Strokovno srečanje so začeli s predavanjem prof. dr. Marijana Kocbeka glede novosti Zakona o gospodarskih družbah. Tematika sobotnih predavanj je bila namenjena organizaciji dela v notarskih pisarnah - temeljnim načelom, ki vsebinsko in postopkovno določajo poslovanje notarske pisarne in uresničevanju vizije in poslanstva notariata, čemur je v popoldanskem času sledilo predavanje Rudija Tavčarja, ki se je nanašalo na odnose s strankami, kako se pristopa k različnim tipom osebnosti in mediaciji.

Nazaj