Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

22. in 23. novembra je v Moravskih toplicah  potekalo strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 100 notark in notarjev oz. zaposlenih v notarskih pisarnah.  Na  izobraževanju je notarka mag. Romana Gajšek predstavila pregled zahtevane obličnosti pooblastil v tujih državah in njihovo uporabo v Sloveniji.  Predavanje notarke mag. Nataša Erjavec se je nanašalo na Evropsko mednarodno zasebno pravo na družinskem in dednem področju v notarski praksi. Notar Bojan Podgoršek  je predaval na temo izvršljivosti notarskih zapisov - izvršljivost notarskega zapisa nepremičninske najemne pogodbe. Sledilo je predavanje notarja Milana Dolgana glede obveznosti notarjev pri izvajanju ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Strokovno srečanje smo zaključili s pregledom obveznosti notarjev na področju varstva osebnih podatkov, kar je predstavil notarski pomočnik Miloš Auflič.

 

Nazaj