Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije

V Portorožu je 24. in 25. novembra potekalo tradicionalno jesensko strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije, na katerem je več kot 140 udeležencev iz notarskih pisarn obravnavalo tematiko, ki se nanaša na aktualno sodno prakso Višjega sodišča v Kopru s področja vpisov v zemljiško knjigo, izvajanje Družinskega zakonika glede skrbništva in podaljšane roditeljske pravice ter glede izvajanja 10.a člena ZGD-1: "Omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika" .

Nazaj