Svet notariatov Evropske unije - CNUE

Svet notariatov Evropske unije - CNUE

Svet notariatov Evropske unije (CNUE) je objavil letno poročilo o delovanju v letu 2015. Poročilo vsebuje podroben opis dejavnosti CNUE in vsebuje naslednja poglavja:

  • poglavje o upravljanju, ki predstavlja CNUE, člane in različne notranje organe.
  • pregled dela v letu 2015, kjer so našteti vrhunci leta, med njimi tudi Informativni večer notarjev, ki je potekal 19. novembra 2015 v Bibliothèque Solvay v Bruslju, na katerem so bile obiskovalcem (vsem, ki živijo in delajo v Bruslju) podane informacije o vlogi, delovanju in pomenu notarjev v Evropski uniji.
  • pregled dela CNUE na pravnem področju in se nanaša na notarski poklic: dedno pravo, pravo gospodarskih družb, preprečevanje pranja denarja in pogajanja o predlogu uredbe o javnih listinah, pri čemer CNUE pozdravlja dejstvo, da je bila uredba sporazumno sprejeta na podlagi tristranskega dogovora v okviru EU (trialog).
  • poglavji, ki se nanašata na sodelovanje z drugimi organizacijami in na komunikacijo z državljani EU in javnostjo (prenova spletne strani, prisotnost v socialnih medijih, odnosi z mediji, itd)

Največja prioriteta CNUE v letu 2015 pa je bila uporaba in izvajanje Uredbe EU o dedovanju, ki je začela veljati 17. avgusta 2015. S tega vidika je CNUE okrepil svoje pobude, na primer z nadaljnjo podporo strokovnega usposabljanja evropskih notarjev, delu Evropske mreže registrov oporok (ENRWA) in ustvarjanju nacionalnih registrov evropskih potrdil o dedovanju (ECS).

Primerljive ureditve notariata v državah Evropske Unije dokazujejo, da notarji učinkovito prevzemajo pooblastila na področju urejanja pravnih razmerij na področju dedovanja, v zakonskih zvezah, razvezah, premoženjskih razmerjih in na vseh tistih področjih, ko sodišč v prvem koraku ni nujno obremenjevati. Tudi slovenski notarji in notarke se aktivno vključujemo v te evropske procese in želimo svoje poslovanje še bolj prilagoditi sodobnim trendom na področju notariata.

CNUE je pozoren na potrebe evropskih državljanov in v ta namen so bili pripravljeni novi brezplačni spletni viri, vključno z informacijami na spletnih straneh glede nakupa nepremičnin v Evropi in ukrepov za zaščito ranljivih oseb, popolnoma pa je prenovljena spletna stran Dedovanje v Evropi.

Celotno poročilo je na voljo na povezavi.

Nazaj