Vložitev napovedi za odmero davkov, povezanih s prenosom nepremičnin, po elektronski poti s strani notarjev

Vložitev napovedi za odmero davkov, povezanih s prenosom nepremičnin, po elektronski poti s strani notarjev

Po novem je mogoče skleniti pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnine, plačati davek na promet nepremičnin in poskrbeti za vknjižbo v zemljiško knjigo le z enim obiskom pri notarju. Če pogodbo sestavi notar v obliki notarskega zapisa, ni potrebno več čakati v vrsti pred davčnim okencem. Notar lahko takoj po podpisu notarskega zapisa prodajne pogodbe prijavi transakcijo davčnemu organu in strankam posreduje odločbo o odmeri davka. Po plačilu davka na promet nepremičnin notar prejme odločbo davčnega organa in jo pripne prodajni pogodbi z zemljiškoknjižnim dovolilom. S tem je pogodba sposobna za vpis v zemljiško knjigo, ki ga prav tako predlaga notar.

Nazaj