Zaključna konferenca projekta JuWiLi - Do pravice brez pravdanja za Evropo

Zaključna konferenca projekta JuWiLi - Do pravice brez pravdanja za Evropo

V Bruslju je 9. novembra 2022 potekala zaključna konferenca projekta »Justice without Litigation  for  Europe – JuWiLi«, ki ga je sofinanciral program Evropske unije za pravosodje. Na konferenci, na kateri so med drugimi sodelovali predstavniki Komisije EU - Salla Saastamoinen, direktorica za civilno pravosodje, Andreas Stein, vodja enote za civilno pravosodje, Katerina Svickova, enota za pravosodno politiko in vladavino prava,  evropski poslanec Lukas Mandl, LIBE, Petra Pejchová s češkega predstavništva pri EU in Juan-Fernando Armengot, član CEPEJ, so bili predstavljeni končni rezultati projekta – pravne in ekonomske analize nespornih (nepravdnih) postopkov, ki jih v sodelujočih državah (Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Češka, Slovaška in Madžarska) izvajajo notarji. Projekt temelji na analizi pojma "sodišče" po Uredbi EU o dedovanju in drugih instrumentov civilnega pravosodja EU. Na konferenci je kot govornik sodeloval tudi predsednik NZS, dr. Bojan Podgoršek in predstavil možne perspektive razvoja slovenskega sistema in spremembe, ki bi med drugim v primerih urejanja zapuščinskih zadev dale več pristojnosti notarjem.

Ob zaključku projekta JuWiLi je bila izdana tudi knjiga, ki vsebuje pravna in ekonomska poročila, poročilo o digitalizaciji notarskega poklica in druge kratke prispevke v kontekstu nespornih postopkov, ki jih vodijo notarji z aspekta primerjalnega prava, temeljnih pravic, pravne države in ekonomije. Cilj je prispevati k še boljšemu sodelovanju med sodstvom in evropskimi notarji ter k boljšemu pretoku odločb in podobnih instrumentov v EU. 

Več o projektu lahko preberete na povezavi: https://www.notar.at/juwili/

Posnetke konference si lahko ogledate na povezavi: final JUWILI event, 9 Nov. 2022 , videoposnetek z oznako 6, vključuje panelno razpravo, v kateri je sodeloval predsednik NZS dr. Bojan Podgoršek.

Predstavniki NZS so se pred konferenco sestali z g. Jožetom Štrusom LL.M., z direktorata Komisije EU za pravosodje in potrošnike - pravosodna politika in vladavina prava in mu predstavili projekt JuWiLi in stanje na področju notariata v RS, g. Štrus pa je predstavil poročilo EU Justice Scoreboard 2022  - pregled stanja na področju pravosodja v EU. Gre za uveljavljen letni pregled s primerjalnimi podatki o učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodnih sistemov držav članic. Udeleženci so se strinjali, da bi bilo koristno v ta pregled vključiti tudi podatke s področja notariata.

Nazaj