Zasedanje skupščine Sveta notariatov Evropske unije (CNUE) v Zagrebu

Zasedanje skupščine Sveta notariatov Evropske unije (CNUE) v Zagrebu

V Zagrebu je 17. in 18. junija 2016 potekalo zasedanje skupščine CNUE, ki je obravnavala aktualno tematiko v zvezi z delom notarjev v evropskem prostoru in sprejemanjem evropskih predpisov. V okviru skupščine je potekala tudi konferenca s področja gospodarskega prava »Pravo gospodarskih družb: kako notarji prispevajo k pravni varnosti«. Na njej so različni strokovnjaki prestavili ureditev tega področja po EU, naloge notarjev in nevarnosti, ki jih prinaša pretirano poenostavljanje zakonodaje na tem področju. Posebna pozornost je bila namenjena tudi predlogu Direktive evropskega parlamenta in sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim samim družbenikom (SUP), ki zmanjšuje pravno varnost in povečuje možnost zlorab.
 
Na skupščini je predsednik CNUE, notar Paolo Pasqualis, predstavil aktivnosti od zadnjega zasedanja, ki je bilo meseca marca in pri tem zelo pozitivno izpostavil svoj obisk v Sloveniji, udeležbo na skupščini Notarske zbornice Slovenije.
 
Razprave na skupščini CNUE so ponovno pokazale, da notarji učinkovito prevzemajo pooblastila na področju urejanja pravnih razmerij na področju nepremičninskega in gospodarskega prava, dedovanja, v zakonskih zvezah, razvezah, premoženjskih razmerjih. CNUE stremi k še večjemu povezovanju notarjev na področju čezmejne elektronske izmenjave dokumentov med notarji, digitalizacije, povezovanju registrov, prepoznavnosti, komunikaciji in strokovnosti, za kar bodo v letu 2016 izvedena številna izobraževanja notarjev, krepitvi evropske notarske mreže ter sodelovanju z drugimi strokovnjaki in organizacijami.
 
Ob zaključku skupščine CNUE je sodeloval tudi predsednik Mednarodne unije latinskega notariata (UINL) Daniel Sedar Senghor in predstavil razvoj notariata v svetu. Predstavil je oba kandidata za vodstvo UINL, o katerem bo skupščina UINL odločala meseca oktobra v Parizu. Za predsednika UINL kandidirata španski notar José Marqueño de Llano in kolumbijski notar Dr. Alvaro Rojas Charry.
Nazaj