Nujno obvestilo za stranke notarskih pisarn - Koronavirus COVID-19

Nujno obvestilo za stranke notarskih pisarn - Koronavirus COVID-19

Vse stranke – uporabnike notarskih storitev pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja, ki jih je izdal NIJZ zaradi zamejitve epidemije bolezni COVID-19.  Ob vhodu v notarsko pisarno upoštevajte navodila notarjev oziroma zaposlenih v notarskih pisarnah.

  1. Stranke, ki imate dogovorjen termin pri notarju:
  • če imate znake okužbe ali ste bili v stiku z okuženim oziroma ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite notarja;
  • obvezno si pred vstopom v  notarsko pisarno razkužite roke;
  • obvezno spoštujte varnostno razdaljo 2 metrov med strankami in do zaposlenih;
  • zadržujete se izključno v prostoru, ki je namenjen za opravo notarske storitve.

 

      2. Stranke, ki še nimate dogovorjenega termina pri notarju:

  • stranke brez dogovorjenega termina pri notarju ne smejo vstopati v notarsko pisarno;
  • stranke naj se že predhodno brez osebnega stika dogovorijo z notarjem glede namena morebitnega obiska notarske pisarne, za komunikacijo z notarji pa naj uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke.

Kontaktni podatki notarskih pisarn so na voljo na spletni strani Notarske zbornice Slovenije: www.notar-z.si

Nazaj